Posebna dostava pošiljki je dostava tereta koji je specifičan po veličini, osijetljivosti i težini. U ovu kategoriju spadaju umijetnička dijela, antikviteti, osijetljivi eksponati, uređaji koji tokom transporta mogu biti aktivirani (pod pritiskom) ili izgubiti preciznost (kalibrirani), mašinski dijelovi, sportska oprema i mnoge druge vrste opreme koje se posebno pakuju i štite tokom prevoza. Dostava se obavlja radnim danima ali i vikendom.

Kontaktirajte nas od 08:00 do 16:00 časova ali se najavite 24 časa ranije radi pripreme.
Pogledajte stranicu Usluge i obavezno posijetite link kako bi se informisali o destinacijama i cijenama.

Pozovite nas na:
Tel1: +38268499445
Tel2: +38267304809
E-Mail: info@dubex.me
Budite slobodni da koristite našu formu na kontakt stranici.

DubEx BM doo firma je stvorena posebno imajući u vidu dostavu specifičnih pošiljki koje ne mogu lako, jeftino ili bezbijedno da se šalju klasičnim kurirskim servisem. DubEx vrši usluge klijentima koji su pravna i fizička lica, preduzeća i državne institucije.